سنگ آهن

سنگ آهن یکی از فراوان ترین عناصر فلزی در زمین است. اکسید آن حدود 5٪ از پوسته زمین است. مواد معدنی سنگ آهن معمولی هماتیت (Fe2O3) با آهن 70٪ و مگنتیت (Fe3O4) است که دارای 72٪ آهن است. میانگین درجه در سنگ آهن حدود 60 تا 65 درصد است،
از لحاظ خواص مکانیکی، کیفیت سنگ آهن به سنگ معدن یا دانه های خوب (اندازه ذرات کمتر از 4.75 میلی متر)، لب، یا اندازه ذرات با قطر بیش از 4.76 میلی متر و گلوله ها تقسیم شده است. گلوله ها به وسیله فرایند آگلومراسیون از مواد معدنی ریز و مواد معدنی آهن متمرکز تولید می شوند و اندازه ذرات آنها 59.55 تا 16 میلی متر است