قیر 60/70

توضیحات عمومی

درجه قیر 60/70 به معنی مقدار نفوذ در محدوده 60 تا 70 در شرایط تست استاندارد است که معمولاً به عنوان درجه سنگفرش استفاده می شود. قیر برای تولید آسفالت مخلوط گرم برای پایه ها و پیاده روها و برای ساخت و ساز جاده ها کاربرد دارد. Penetration Grum قیر تأمین شده توسط شرکت نفت ایساتیس قیر نفتی است که از تقطیر کسری روغن خام و پسماندهای خلاء (مانده کوتاه) تولید می شود. قیر با آزمایش نقطه نفوذ و نرم شدن مشخص می شود. طراحی فقط با محدوده نفوذ است. قیر درجه نفوذ خاصیت ترموپلاستیک دارد که باعث می شود ماده در دمای بالا نرم شود و در دماهای پایین تر سفت شود. این رابطه منحصر به فرد دما و چسبندگی هنگام تعیین پارامترهای عملکردی از قبیل چسبندگی ، رئولوژی ، دوام و دمای کاربرد قیر مهم است.
مشخصات

شرکت ایساتیس روغن تضمین می کند که قیر درجه 60/70 مطابق با استانداردهای AASTHO M20-70 و ASTM D946 / D946M تولید می شود و مطابق با الزامات مشخص شده است.