گندله

سنگ آهن با مش با 325 مش (45 میکرون) همراه با آب و مواد افزودنی مانند هیدروکسید کلسیم یا شیر آهک، آهک، بنتونیت و چسب های مختلف آلی و غیر آلی (نشاسته، سیمان …) با مخلوط شدن و چرخش دستگاه خرد کن برای ایجاد گلوله های مورد نظر. تجزیه و تحلیل آن شامل اکسید فلزی از جمله سیلیکون، کلسیم، آلومینیوم، منیزیم، وانادیوم، تیتانیوم، منگنز است. همچنین فسفر و گوگرد در تجزیه و تحلیل مضرند

کنسانتره سنگ آهن (ترکیبات شیمیایی):
آهن کل (T.Fe) 68.31 درصد و اکسید آهن FeO 11.49 درصد
سیلیس (SiO2) 1.44 درصد
آلومینا (Al2O3) 0.23 درصد
کلسیم (CaO) 0.33 درصد که در 0.59 درصد کربنات کلسیم CaCO3 موجود است
فسفر (P) 0.062 درصد
گوگرد (S) 0.025 درصد
شاخص نرمی کنسانتره (Blain Index) 1915 سانتیمتر مربع بر گرم
وزن مخصوص 5.013 گرم بر سانتیمتر مربع

مواد افزودنی
بنتونیت
مشخصات:
– سیلیس (SiO2): حدود 50 تا 60 درصد
– آلومینا (Al2O3): حدود 8 تا 12 درصد
– سدیم (Na2O): حدود 2 تا 4 درصد

دانه بندی:
– زیر 147 میکرون: تقریبا 98 درصد
– زیر 74 میکرون: تقریبا 95 درصد
– رطوبت موجود: حداکثر 5 درصد
سنگ آهک
خصوصیات آهک مصرفی:
– کلسیم (Cao):
مقدار 52 تا 55 درصد کربنات کلسیم از CaCo3 به میزان 92.9 تا 98.2 درصد

دانه بندی:
– زیر 25 میلیمتر: 100 درصد
– رطوبت موجود: حداکثر 5 درصد