قیر

قیر یک روغن خام غلیظ و سیاه است. قیر یک نفت خام با درجه پایین است که از هیدروکربنهای پیچیده و سنگین تشکیل شده است. در مخزن روغن ، قیر مایع غلیظ و چسبناک است و باید از زمین استخراج شود. هنگام استخراج آن باید از گرما و تلاش زیادی برای ارتقاء آن به محصول بهتر استفاده شود